Bersabar

Bersabarlah dengan Sabar yang Baik

Kesabaran yang baik itu adalah kesabaran yang tidak ada kesedihan dan juga keluh kesah terhadap keadaan tersebut. Kesabaran dalam keadaan yang sempit merupakan ladang pahala bagi kita, Allah berfirman : “Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala buat mereka tanpa batas.” (QS. Az-Zumar : 10). Prosesmu berbeda karena kamu ditakdirkan untuk lebih kuat dari yang lain BERSABARLAH … ! Allah memilihmu dengan hati lebih kuat dari yang lain* Bersabarpula